Nieuws

Vragen raadsfracties voor college tijdens zomerreces


TILBURG - Betaald parkeren, pilot cityring, gelijke beloningen in werk, energiebesparing bedrijfsleven. Dat zijn de meest recente vragen aan het college.

Door Ellen van Slooten

Tijdens het zomerreces van de gemeentepolitiek staat niet alles compleet stil. De raadsleden blijven ook in de vakantieperiode actief met het stellen van de zogenaamde art. 40 vragen. Wat dat precies is staat in artikel 40 van het reglement van orde. Het komt er in het kort op neer dat ieder raadslid schriftelijke vragen kan stellen aan de burgemeester of het college. Vaak zie je hierin de identiteit van de politieke partij terug.

Lijst Smolders Tilburg wil dat de gemeente niet doorslaat in haar beleid door overal betaald parkeren in te voeren, maar eerst naar de oorzaak van de overlast te kijken. Volgens fractievoorzitter Hans Smolders verschuift het parkeerprobleem binnen de ringbanen zich van wijk naar wijk, zonder dat het altijd nodig is. Ze willen betere afstemming voor welke tijden dat dan zou moeten gelden, maar liever nog zien ze een transferium buiten het centrum. Ook stellen ze vragen over de in hun ogen geldverslindende proef aan de Schouwburgring als onderdeel van de Cityring. 'Voor de LST is de proef met de Midgetgolfbaan aan de Schouwburgring een enorme geldverkwisting van maar liefst 150.000 euro. Daarbij komen ook nog een aantal flinke kosten zoals o.a. het telkens afbreken en weer opbouwen bij evenementen! Iedereen snapt dat als je een rijbaan afsluit zoals bij de proef aan de Schouwburgring dat het dan minder gevaarlijk wordt, daar heb je die peperdure proef niet voor nodig waarbij zelfs de verf (45.000 euro) al snel losliet.'

Klimaatakkoord

Groen links richt de aandacht meer op milieuzaken. Dat zie je terug in de vragen die ze stellen over energiebesparende maatregelen door het bedrijfsleven in Tilburg. 'Vanaf dit jaar (voor 1 juli 2019) moeten bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken, aangeven welke energiebesparende maatregelen ze nemen. Om hier meer vooruitgang op te krijgen en de doelen van het Klimaatakkoord te kunnen halen, is vorig jaar in de Tweede Kamer besloten de bewijslast om te draaien: bedrijven moeten zelf jaarlijks rapporteren welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen.' Groen Links wil weten hoe het in Tilburg ervoor staat.

SOA-consult

De VVD wil meer weten over de situatie bij de GGD over problemen bij een SOA-consult. Ze vraagt zich af of het de bedoeling dat iedere inwoner binnen de risicogroep een mail naar de directeur gaat sturen om in aanmerking te komen voor een afspraak voor het soa spreekuur en hoe het college aankijkt tegen een mogelijk artsen tekort bij de GGD Tilburg

D66 heeft aandacht voor de verschillen op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrouwen. Ze steekt de vragen aan het college positief in met als kop: 'Gelijke beloning en kansen voor gelijk werk?!' Daarbij wil ze niet alleen weten of de gemeente hierover in gesprek is met de werkgevers in Tilburg, maar ook hoe het bij de interne organisatie van de gemeente als werkgever geregeld is.

Sollicitatieplicht

Ook het PvdA houdt zich bezig met werk gerelateerde zaken. Ze diende onlangs een initiatiefvoorstel in voor ontheffing van de verplichte dagelijkse sollicitatieplicht bij mensen met een uitkering die de leeftijd van zestig gepasseerd zijn.

|Doorsturen