Nieuws

Weerklank - start rouwgroep nabestaanden zelfdoding

Door een lezer

Eind maart/begin april start er een nieuwe gespreksgroep Weerklank voor mensen die iemand hebben verloren door zelfdoding. Verspreid over enkele maanden komen we negen keer samen in een kleine, besloten groep (3 à 4 deelnemers). Aan de hand van verschillende thema’s proberen we woorden te geven aan wat deze diep ingrijpende ervaring met ons eigen levensverhaal heeft gedaan, en doet. In het delen van gevoelens, gedachten en ervaringen zoeken we steun en weerklank in onszelf en bij elkaar. Er is nog een plekje, dus bel of mail snel om nog een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 06 51562019 of liesbeth.gijsbers@kpnmail.nl. Je bent van harte welkom! Enkele reacties van deelnemers: - Wat een positieve verrassing en ervaring! Warme, openhartige en veilige ontmoetingen, waarin je actief bezig kunt zijn met je verlies. - Het waren avonden die mij, in de zwaarste tijd van mijn leven, veel troost geboden hebben. - Ik had van tevoren niet gedacht dat ik er zoveel aan zou hebben. Kijk voor meer informatie op: www.liesbethgijsbers.nl

|Doorsturen