Nieuws

Xpect Primair start met 'geboorteverlof' voor vaders


TILBURG - Xpect Primair, schoolbestuur voor 20 basisscholen in Tilburg, start met geboorteverlof voor vaders. Vanuit het belang van het kind én het welzijn van zijn verzorgers gaat de stichting de mogelijkheid bieden om direct na de geboorte vier weken verlof op te nemen met behoud van salaris. De regeling geldt vanaf woensdag 17 januari voor alle medewerkers waarvan de partner bevallen is en de betreffende medewerker de rol van ouder/verzorger van het kind op zich neemt.

Op dit moment zijn de mogelijkheden om te zorgen voor je pasgeboren kind beperkt. Waar de moeder na de geboorte ten minste twaalf weken betaald verlof krijgt, moet haar partner het doen met twee dagen. Al langer bestaat de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen, maar dat is voor een groot gedeelte onbetaald verlof. Dit is vaak een drempel om verlof op te nemen.

Carin Zandbergen, bestuurder van de stichting, is blij dat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gisteren met dit nieuwe beleid heeft ingestemd. Vanaf 2019 wordt het vaderschapsverlof in Nederland uitgebreid naar 5 dagen betaald verlof. Xpect Prima loopt hierop vooruit en gaat nog een stapje verder. "We zijn ervan overtuigd dat de aanwezigheid van beide ouders kort na de geboorte een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de band met hun kind. Een grotere betrokkenheid bij de verzorging en opvoeding bevordert de emotionele en intellectuele ontwikkeling van kinderen. Onderzoek toont verder aan dat ouders die betrokken zijn bij de zorg van hun jonge kinderen, zowel lichamelijk als geestelijk gezonder zijn", aldus Zandbergen.

Verder vindt de stichting het belangrijk dat ook vaders hun deel in de opvoeding en huishouden op zich nemen. Tenslotte zijn ouders samen verantwoordelijk voor hun kind en zorgt een goede taakverdeling er voor dat beide partners een balans kunnen vinden tussen werk en privé. Dat dit hun inzetbaarheid op korte en langere termijn ten goede komt, behoeft geen verdere uitleg.

|Doorsturen