Nieuws

Zilveren Legpenning Caroline Docters van Leeuwen en John La Haije

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Caroline Docters van Leeuwen en John La Haije hebben allebei de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen vanwege de belangrijke rol die zij hebben gespeeld in de succesvolle ontwikkeling van de Piushaven.

Zij ontvingen deze onderscheidingen afgelopen zondag uit handen van locoburgemeester Berend de Vries tijdens het havenfeest Piushaven Ahoi.

Caroline Docters van Leeuwen (52) en John La Haije (66) hebben samen een beslissende rol gespeeld in de ontwikkeling van de Piushaven. Toen in 1997 afsluiting van de haven dreigde met een dam, de zogeheten Havendijkroute, kwamen Caroline en John samen met vele buurtbewoners tegen dit plan in opstand. Caroline en John benadrukten het belang van het openhouden van de Piushaven door een duidelijke visie op de mogelijkheden van het gebied. Om hun visionaire gedachten kracht bij te zetten, organiseerden zij samen met een groep geestverwanten het nautisch evenement Marivin. In januari 1998 richtten zij de Stichting Thuishaven Tilburg (STT) op. Marivin werd in de zomer van 1998 een groot succes met 120 bezoekende schepen en 40.000 bezoekers. Dat jaar kreeg de STT ook de Stadsvisieprijs voor het plan en de maquette van de Piushaven van de toekomst.

Nu, twintig jaar later, kan 1998 gezien worden als het jaar van de ommekeer in het denken over de Piushaven. De successen stimuleerden STT om ambitieus verder te gaan. Marivin kreeg nog twee keer een vervolg, er kwamen lichtjesfeesten in de winter, concerten en havenfeesten onder de naam Piushaven Ahoi. Ondanks dat het gevaar van afsluiting van de Piushaven bij raadsbesluit in 2001 definitief was geweken, bleven Caroline en John betrokken bij de stedenbouwkundige plannen die werden ontwikkeld. Met hun passie, strijd en standvastigheid wisten zij mensen en instanties voor hun ideeën te winnen en brachten zij mensen rond de Piushaven bij elkaar.

In 2009 richtten Caroline en John de Stichting Tilburg te Water op. Deze stichting heeft als doel de bevordering van de waterrecreatie en exploiteert drie open rondvaartboten en twee roeiboten. Daarnaast ontwikkelde STT de wandel- en fietsroute 'De waterkant van Tilburg'. De Piushaven is inmiddels een succesverhaal geworden. In het gebied gaan wonen, werken en recreëren samen, precies zoals het in de missie van STT stond omschreven.

|Doorsturen