Nieuws

Zomerse zorg provincie voor zwemwater

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Noord-Brabant is een van de provincies met het beste zwemwater, blijkt uit onderzoek. Bart Jansen ziet als toezichthouder zwemwaterbeheer toe op de waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne. Hij werkt bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

"Onze belangrijkste taak is om zwemmers te beschermen tegen zaken waar ze geen kijk op hebben", vertelt hij in de nieuwste editie van Brabant Magazine. Het waterschap controleert de waterkwaliteit om de twee weken. De omgevingsdienst toetst die resultaten en gaat waar nodig over tot actie. Bart Jansen: "We meten op E-coli (darmbacterie, red.) en op — simpel gezegd — poep (intestinale enterococcen, red.). In Brabant hebben we veel last van zwemmersjeuk, een allergische reactie met huiduitslag, en ook van blauwalg door fosfaten en ganzenpoep. Ter bestrijding doen we proeven met waterstofperoxide en met een kleisubstantie. Ook ratten zijn toenemende ziekteverspreiders. Via de urine zorgen ze voor de ziekte van Weil, die zelfs levensbedreigend kan zijn."

De Omgevingsdienst beperkt zich tot het plaatsen van informatieborden en informeert recreanten via de website. Daarnaast doet de dienst veiligheidsonderzoeken volgens een vast programma van jaarlijks 67 beperkte- en 25 uitgebreide onderzoeken. Ook heeft de dienst taken bij het aanmelden van nieuwe zwemlocaties en bij calamiteiten (bijvoorbeeld een blauwalgenplaag). Maar het gaat vooral om toezicht en handhaving. "Mensen kunnen harstikke ziek worden van het zwemmen, maar ze vertrouwen erop dat het allemaal goed geregeld is en meevalt. Wij zijn ervan overtuigd dat ons werk een goed doel dient. Als mensen dan toch hun eigen plan trekken, zijn de risico's ook voor hen. Een gewaarschuwd mens..."

De provincie is het bevoegd gezag als het gaat om de waterkwaliteit en de veiligheid in natuurzwemwater. Brabant telt in totaal 72 plassen met 92 locaties en 380 chloorzwembaden met 1.021 basins. Met de natuurzwemwaterlocaties erbij gaat het om 472 inrichtingen. De controleurs zien toe op waterkwaliteit (hygiëne), veiligheid, geven zwemadvies en vaardigen in het uiterste geval een zwemverbod uit. "Ieder jaar wordt natuurzwemwater formeel aangewezen. Een niet aangewezen recreatieplas is dus geen zwemplas", legt Jansen uit. "In de zomerperiode is er soms sprake van hittestress. Mensen zoeken verkoeling en het maakt ze dan niet veel uit of het veilig is of niet."

Wil je weten of je bij jou in de buurt zonder zorgen in het water kunt plonzen? Kijk dan op:
www.zwemwater.nl

|Doorsturen