Nieuws

Zonnebloem Tilburg op zoek naar bestuursleden

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Van 17 afdelingen naar 7. Dat is de opdracht waar het regiobestuur van de Zonnebloem in Tilburg voor staat. Het is noodzaak, omdat bij de afdelingen het aantal vrijwilligers en daarmee het aantal activiteiten terugloopt.

"Het bestuur van de regio Tilburg heeft zich afgevraagd hoe we de Zonnebloem in onze regio toekomstbestendig kunnen houden", legt regiovoorzitter Joke Roovers uit. "We moesten constateren, dat op veel plaatsen mooie en goede dingen gebeuren, maar ook dat lang niet alle besturen compleet zijn en ook veel vrijwilligers niet meer de jongsten zijn. Veel bestuurders zijn erg betrokken op de deelnemers en zijn vooral doeners. De deelnemers zelf zijn veelal gehecht aan hun plaats van samenkomst. Daarom willen we 7 samenwerkende afdelingen formeren uit de oud-afdelingen. Deze nieuwe afdelingen worden aangestuurd door een bestuur op afstand. Daarmee bedoelen we geen letterlijke afstand, maar een bestuur dat niet belast is met de dagelijkse gang van zaken. Op lokatie worden plannen gemaakt en uitgevoerd. Het bestuur stelt de plannen vast, voert administratieve activiteiten uit en beheert de financiën. Dit betekent dat we minimaal 7 x 3 bestuurders zoeken. Voor de deelnemers verandert er niets. We rekenen erop dat de samenwerking leidt tot overname van elkaars suggesties, tot het openstellen van activiteiten als niet alle plaatsen zijn vergeven bij bv. een uitstapje of het samen uitwerken van een of meerdere ideeën. Een groeimodel dus. We hopen dat we veel lezers enthousiast maken voor de idee dat we de Zonnebloem toekomstbestendig moeten houden. We betekenen immers erg veel voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. We bezorgen de deelnemers een geweldige middag. Er kan echter zoveel meer! Laten we daar onze schouders onder zetten."

Overweegt u om u aan te melden als bestuurslid? Het regiobestuur is graag bereid tot een vrijblijvend gesprek of het toesturen van nadere informatie. Laat de mailbox overlopen en de telefoon roodgloeiend staan. Meldt u bij de Joke Roovers, voorzitter van de regio, per e-mail rooversjoke@gmail.com of tel. 06-53371086.

|Doorsturen