Sport

Sportraad biedt Sportmanifest 2018-2022 aan

Door Peter van Oirschot

TILBURG - De Tilburgse Sportraad heeft een Sportmanifest 2018-2022 uitgebracht, met aanbevelingen vanuit de Tilburgse sportwereld aan politiek Tilburg om sport en sportbeleving in de komende vier jaar nóg beter en succesvoller te maken.

Het eerste exemplaar van het Sportmanifest 2018-2022 is op zondag 3 september tijdens de Tilburg Ten Miles aangeboden aan sportwethouder Hans Kokke.

De Tilburgse Sportraad (TSR) heeft een andere organisatievorm gekregen: Van een "Vereniging van sportverenigingen" die al meer dan een halve eeuw de belangen behartigt van de verenigingssport in Tilburg, naar een stichting met een bredere doelstelling. Als adviesorgaan van de gemeente Tilburg komt de TSR op voor de belangen van sportend Tilburg in de breedste zin: van voetbalvereniging tot tafeltennisclub, van sportschoolhouder tot recreatiefietser, van peuterzwemles tot bridgecursus, van bedrijfsfitness tot buurtsport.

Elke vier jaar, telkens voorafgaand aan het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, brengt de TSR voortaan een Sportmanifest uit. Vanuit de kennis en ervaring van de hele Tilburgse sportwereld doet de TSR daarin aanbevelingen om sportbeoefening en sportbeleving in Tilburg in de komende raadsperiode nóg meer kansen te geven. De TSR wil daarmee de politieke partijen inspireren bij het maken van hun partijprogramma's en bij het smeden van een coalitieakkoord na de verkiezingen.

Sport en bewegen zijn niet alleen leuk-om-te-doen, ze leveren ook een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid, de leefbaarheid en de onderlinge verbondenheid van Tilburg en de Tilburgers. Want sport is meer dan 'de belangrijkste bijzaak in het leven', het vervult een steeds grotere maatschappelijke rol. Op elk beleidsterrein - van citymarketing tot gezondheidszorg, van ruimtelijke ordening tot onderwijsbeleid, van wijkaanpak tot natuurbeheer — staan gemeente en maatschappelijke organisaties voor keuzes die óók van belang zijn voor de Tilburgse sport. Het Sportmanifest 2018-2022 bevat dan ook aanbevelingen op velerlei gebied. Een willekeurige greep hieruit:

- Ieder Tilburgs kind moet zwemles krijgen;

- Zorg voor een sport- en beweeg-aanbod voor iedere Tilburger, jong en oud, in elke wijk;

- Tilburg mist een openluchtzwembad in de stad. Een kans voor de Piushaven?;

- Sport moet voor iedereen betaalbaar zijn. Maar de Tilburgse huurtarieven zijn wel aan de hoge kant;

- De openbare ruimte moet -óók in het stadscentrum- vergroenen en beweging stimuleren;

- Tilburg moet weer Nederlands fietsstad nummer 1 worden en zich met Urban Sports profileren;

- Als zesde stad van het land moet Tilburg jaarlijks een groot topsportevenement binnenhalen.

|Doorsturen