Sport

Tennisvereniging LTV Stobblek 50 jaar


TILBURG - Vijftig jaar geleden kwamen enkele mensen op het idee om in Tilburg een nieuwe tennisclub op te richten. Deze vereniging gebruikte de banen gelegen achter de stadssporthal en kreeg daarom de naam 'LTV Sportpark'. Vanwege het toenemend aantal leden en de slechte huisvesting wat betreft banen en clubhuis werd in 1981 met de gemeente Tilburg overeengekomen een nieuw tennispark te realiseren aan de Dongenseweg, nu Rueckertbaan, waar gebruik kon worden gemaakt van de tennisbanen van Pellikaan. De club kreeg bij die gelegenheid de naam LTV Stobblek, genoemd naar het vennetje nabij het tennispark. Bij het vijfentwintig jarig jubileum van LTV Stobblek telde de club maar liefst elfhonderd leden.

Anno 2019 is er nog steeds een aantal leden van het eerste uur actief en is de vereniging nog steeds gehuisvest aan de Rueckertbaan. Dit neemt niet weg dat de club moeilijke tijden heeft moeten doorstaan. Hoewel het ledenaantal helaas is teruggelopen tot tachtig wordt er nog steeds dagelijks door veel groepjes met veel plezier getennist. Een belangrijke rol hierbij speelt de goede samenwerking met Club Pellikaan Tilburg die het de leden mogelijk maakt om hun geliefde sport te beoefenen op een modern en gezellig park.

Op zaterdag 20 april wordt het vijftigjarig jubileum bekroond met een feest op de thuisbasis aan de Rueckertbaan.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld