Tilburg in Bedrijf

Bedrijventerrein Tijvoort krijgt Keurmerk Veilig Ondernemen

Door Peter van Oirschot

GOIRLE - Bedrijventerrein Tijvoort in de gemeente Goirle heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken (KVO-B) behaald. Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar samengewerkt wordt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen, is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en eventueel andere partijen, afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op, met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade en overlast.

Burgemeester Mark van Stappershoef is bijzonder trots op het fantastische resultaat dat onder begeleiding van MKB-Nederland behaald is: "Vorig jaar is onze samenwerking gestart met als doel een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Hierdoor is een proces op gang gekomen dat effect heeft op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Via de samenwerking komen er meldingen binnen van wat niet goed is, zodat we er iets aan kunnen doen. Zo verbetert de samenwerking tussen de verschillende partners structureel." Voorzitter Vincent Vorster van Stichting ONS Tijvoort is ook blij dat de veiligheidssituatie nu goed onderzocht is met onder andere een schouw en enquête. "De uitkomsten daarvan zijn een mooie basis om afspraken te maken om overlast en criminaliteit te voorkomen en onderhoud en beheer aan te pakken. Cameratoezicht wordt bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk."

Keurmerk In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met de KVO-B-methode. KVO-projectleider Onno Keuker: "De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan, bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. Het biedt een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. Bedrijfsterreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering."

|Doorsturen