Tilburg in Bedrijf

Centrummanager voor Winkelcentrum Westermarkt

Door Caroline van de Oetelaar van Tilburgse Koerier

TILBURG - De ondernemers van Winkelcentrum Westermarkt hebben Edwin Prince als centrummanager aangetrokken om de aantrekkelijkheid van de Westermarkt te vergroten voor ondernemers en bezoekers.
De winkeliers en vastgoedeigenaren willen het winkelcentrum de komende jaren uitbouwen. De beeldvorming, uitstraling en bereikbaarheid van Winkelcentrum Westermarkt moet worden verbeterd. Bovendien moet worden ingespeeld op nieuwe winkeltrends in marketing en online shopping. Om dit te realiseren hebben de ondernemers op en rondom de Westermarkt het initiatief genomen te gaan bouwen aan een sterk eigentijds winkelgebied. Zo heeft bureau Stad & Co de afgelopen maanden de doelstellingen en ambities voor het winkelcentrum in beeld gebracht en is gelijktijdig gezocht naar een geschikte centrummanager die invulling kan geven aan de ambities van de Westermarkt. Dat is dus Edwin Prince geworden.
In Tilburg is Prince betrokken geweest bij ontwikkelingen in de Piushaven, Stappegoor en Koolhoven. De komende zes maanden gaat Edwin Prince een realistisch programma opstellen, dat past bij de ambities van de ondernemers en de ontwikkelingen in de markt. Er zal ook aandacht zijn voor organisatorische aspecten in het winkelcentrum. Op dit moment is op de Westermarkt een aantal verenigingen actief, waarin de winkeliers en eigenaren zijn vertegenwoordigd. Doel is om tot één overkoepelende organisatie te komen, in de vorm van een bedrijveninvesteringszone (BIZ), die vanaf 2019 operationeel is en financieel garant staat om tot daadwerkelijke uitvoering van het programma te komen.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld