Tilburg in Bedrijf

Financiële dienstverlening krimpt door digitalisering

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag in juli 3% lager dan een maand eerder. In vergelijking met een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen met 24%. Als gevolg van digitalisering neemt het aantal banen in de financiële dienstverlening per saldo af. Administratieve banen verdwijnen, terwijl de vraag naar controllers en ICT¿ers toeneemt.

Eind juli 2018 waren er in Noord-Brabant 42.900 lopende WW-uitkeringen. Dat is een afname van 3% ten opzichte van een maand eerder en een daling van 24% in vergelijking met juli 2017. Ook landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen, zowel ten opzichte van juni 2018 (-3%) als in vergelijking met juli 2017 (-23%). Het WW-percentage in juli 2018 bedroeg in Noord-Brabant 3,2%. Landelijk is het WW-percentage 3,1%.

De afgelopen jaren heeft de financiële sector zich steeds meer toegelegd op digitale dienstverlening. Organisaties werden anders ingericht en kantoren sloten hun deuren. Het aantal banen is hierdoor ook afgenomen. Eind 2016 waren er nog 30.000 banen voor werknemers in de financiële dienstverlening in Noord-Brabant. Dat was een jaar later nog maar 28.800 en de verwachting is dat dit de komende jaren nog verder zal afnemen.

|Doorsturen