Tilburg in Bedrijf

Officiële uitreiking KVO-certificaat voor Tijvoort

Door Peter van Oirschot

GOIRLE - Op donderdagavond 19 april heeft Stichting ONS Tijvoort het behaalde KVO-certificaat in ontvangst mogen nemen van KVO-projectleider Onno Keuker. Onder toeziend oog van de genodigde Tijvoortse ondernemers, werd een convenant door burgemeester Mark van Stappershoef, politie, brandweer en de voorzitter van ONS Tijvoort getekend, waarna werd overgegaan tot de officiële uitreiking van het KVO-certificaat.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een waardering voor bedrijventerreinen waar samengewerkt wordt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde om het certificaat te behalen, is dat ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op, met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade en overlast.

Alle tijdens de schouw en uit de enquête geconstateerde actiepunten zijn in een plan van aanpak opgenomen en dienen, gezamenlijk, besproken en opgelost te worden. De uitkomsten zijn een mooie basis voor het maken van afspraken om overlast en criminaliteit te voorkomen en onderhoud en beheer te verbeteren. Een goed voorbeeld van het gezamenlijk effectief maatregelen nemen werd door de burgemeester in zijn presentatie over ondermijnende criminaliteit aangehaald: in de nacht van zondag op maandag heeft de politie drie arrestaties verricht, nadat er in een pand op bedrijventerrein Tijvoort cocaïne en hennep werd aangetroffen.

Stichting ONS Tijvoort organiseert twee maal per jaar een informatiebijeenkomst voor alle ondernemers die op Tijvoort zijn gevestigd. Donderdagavond vond deze bijeenkomst bij gastheer HAVEP plaats, waar naast de uitreiking van het certificaat ook het aspect energiebewust ondernemen/duurzaamheid onder de aandacht werd gebracht.

Meer informatie: www.onstijvoort.nl

|Doorsturen