Tilburg in Bedrijf

Sterke daling WW in alle leeftijdsgroepen


TILBURG - Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag in oktober 2018 2% lager dan de maand daarvoor. In vergelijking met een jaar eerder daalde het aantal WW-uitkeringen met 22%. De daling van het aantal WW-uitkeringen onder WW-gerechtigden van 50 jaar en ouder is fors toegenomen.

Eind oktober 2018 waren er in Noord-Brabant 41.400 lopende WW-uitkeringen. Dat was een afname van 2% ten opzichte van een maand eerder en een daling van 22% in vergelijking met oktober 2017. De maand- en jaarmutatie in Noord-Brabant waren in oktober 2018 exact hetzelfde als de jaar- en maandmutatie in de WW op landelijk niveau. Het WW-percentage in oktober 2018 bedroeg in Noord-Brabant 3,1%, wat een fractie hoger was dan het landelijke WW-percentage van 3,0% in die maand.

Het aantal WW-uitkeringen voor WW¿ers van 50 jaar en ouder is het afgelopen jaar sterker gedaald dan in de periode daarvoor. Tussen oktober 2017 en oktober 2018 nam het aantal WW-uitkeringen voor deze groep in Noord-Brabant met 22% af. In de periode januari 2016¿januari 2017 was deze daling 9%. In de twee genoemde tijdvakken daalde het aantal WW-uitkeringen voor WW¿ers jonger dan 50 jaar met respectievelijk 21% (oktober 2017-oktober 2018) en 19% (januari 2016-januari 2017). Het aantal uitkeringen voor WW¿ers van 50 jaar en ouder is het afgelopen jaar dus ongeveer even sterk gedaald als voor WW¿ers jonger dan 50 jaar. Dat is voor het eerst sinds het herstel van de crisis zich heeft ingezet.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat werkzoekenden van 50 jaar en ouder steeds meer profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt en de kansen die dat biedt. Werkgevers lijken in toenemende mate steeds meer open te staan open voor deze doelgroep, een beeld dat door de regionale Werkgeversservicepunten bevestigd wordt.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld