Tilburg in Bedrijf

Vijfde ster KVO voor Winkelcentrum Eikenbosch


BERKEL-ENSCHOT - Op woensdag 27 maart zal bij aanvang van de algemene ledenvergadering van winkeliersvereniging Eikenbosch de vijfde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uitgereikt worden aan winkelcentrum Eikenbosch door wethouder Erik de Ridder. Dit winkelcentrum in Berkel-Enschot is voorzover bekend de enige in Zuid-Nederland met een vijfde ster.

De overstap naar het nieuw te bouwen winkelcentrum Koningsoord weerhoudt de winkeliers niet om de aandacht van de participanten vast te houden. Ze zijn ook vastberaden om de certificering mee over te nemen naar de nieuwe locatie, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd gaat worden.

Het KVO voor winkelgebieden biedt landelijk een gestructureerde manier om de samenwerking tussen de ondernemersvereniging, politie, gemeente en brandweer tot stand te brengen, onder begeleiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. In Berkel-Enschot is ook het jongerenwerk van R-Newt betrokken, zodat jongeren makkelijker te benaderen zijn.

'Het is duidelijk te zien, dat de publieke partijen samen met de ondernemers hard gewerkt hebben aan de veiligheid en de overlast in en rondom winkelcentrum Eikenbosch. De ondernemers in het gebied zijn zeer gedreven. Het onderzoek had een respons van 100%. Dat gebeurt zelden bij een onderzoek', aldus Ton Meuwissen, procesbegeleider van het CCV. 'De onveiligheidsgevoelens bij de ondernemers zijn vrijwel nihil, terwijl de overlast van groepen personen, vernieling en vervuiling behoorlijk zijn afgenomen. Ook zie je duidelijk, dat in het openbare gebied het toezicht, verlichting en schoonmaak sterk zijn verbeterd.'

'Een resultaat om trots op te zijn', zegt Mariëlle van Hamond, eigenaresse van Kapper & Co en bestuurslid van de winkeliersvereniging. 'Voor het behalen de vijfde ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen hebben we gezamenlijk de afgelopen 10 jaar de samenwerking handen en voeten gegeven en de aandachtspunten in kaart gebracht. We hebben nu korte lijnen tussen gemeente, ondernemers, politie en brandweer. De maatregelen die uit deze samenwerking voortvloeien hebben daardoor bij alle partijen draagvlak.'

|Doorsturen

Tilburg in Beeld