Tilburg in Bedrijf

Winkeliers investeren met de BIZ samen in de Westermarkt

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Alle 80 ondernemers van winkelcentrum Westermarkt in Tilburg hebben zich per 1 januari 2019 verenigd in een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Ze realiseren hiermee een gezamenlijk investeringsbudget van ruim 350.000 euro voor de komende drie jaar. De BIZ Winkeliers Westermarkt besteedt dit geld aan (verdere) verbetering van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het winkelcentrum voor bezoekers, bewoners en ondernemers.

Op woensdag 6 februari bevestigde notaris Harry Huijbers van Appels Notarissen dat de ondernemers overtuigend hebben gekozen voor de invoering van de BIZ. Ruim 80% van de stemmende ondernemers tekende vóór! Ruben Boset, voorzitter Stichting BIZ Winkeliers Westermarkt en initiatiefnemer van de BIZ: 'De Westermarkt is een van de grootste winkelcentra van Tilburg met grootschalige formules, aangevuld met een aantrekkelijke mix van lokale detailhandel, horeca en (zakelijke) dienstverlening. Doordat alle ondernemers samen gaan investeren, neemt onze totale slagkracht enorm toe. Samen staan we véél sterker dan ieder voor zich. We kunnen nu echt verschil maken en investeren in een aantrekkelijk, eigentijds en toekomstbestendig winkelcentrum Westermarkt!'

Op verzoek van de ondernemers faciliteerde gemeente Tilburg de formele stemming. Stad & Co begeleidde het kwartiermakerschap en de totstandkoming van de BIZ. De afgelopen maanden werd samen met alle ondernemers een intensief traject doorlopen om een investeringsplan voor de toekomst van de Westermarkt te ontwikkelen. 'De komende jaren staat het behouden en trekken van (meer) bezoekers naar de Westermarkt op de agenda. Het invullen van de leegstand krijgt prioriteit en er zal serieus geïnvesteerd worden in evenementen en activiteiten, communicatie en marketing, kwaliteit en samenwerking, zowel aan de zijde van de Statenlaan als aan de kant van de Jacques Oppenheimstraat', aldus centrummanager Edwin Prince.

Bovendien hebben de ondernemers dit jaar het voornemen om ook de vastgoedeigenaren van de Westermarkt te enthousiasmeren om zich te verenigen in een eigen BIZ. Op die manier komt er nog meer samenwerking en slagkracht. Ook wethouder Berend de Vries (economie en ruimtelijke ordening) is enthousiast over de nieuwste BIZ van Tilburg: 'Het is goed om te zien dat er een stevige impuls komt voor dit gebied. Ik zie uit naar de samenwerking en het vervolg van de ontwikkelingen rondom de Westermarkt.'

|Doorsturen