Uit

Die Schöpfung: van duisternis naar licht

Door een lezer

Op zaterdag 11 november voeren het Hasselts Gemengd Kapelle Koor en Cantiqua Concert onder leiding van Arjan van Baest gezamenlijk het beroemde oratorium “Die Schöpfung” (het scheppings-verhaal) van Joseph Haydn uit. Het zal geen statische concertuitvoering zijn, maar een enigszins geregisseerde waarmee de betekenis van de muziek zal worden versterkt. Klank en beelden vormen samen een harmonisch geheel om de muziek nog meer zeggingskracht te geven. De uitvoering vindt plaats in de Concertzaal van Tilburg en begint om 20.30 uur. De regie is in handen van Lieve van Tuijl. Het koor wordt muzikaal begeleid door het Dordts Kamer Orkest en clavecinist Ramon van den Boom. De drie solisten zijn: sopraan Rianne Wilbers, tenor Peter Vos en bas Marcel van Dieren. Toegangskaarten à 25 euro zijn op drie manieren te bestellen. Bij Lia de Kok (tel: 013 5334132) en via kaartverkoopcantiqua@gmail.com. Ook bij Harrie Wijnans (tel: 013-5712068) en via voorverkoophgkk@gmail.com. Tenslotte rechtstreeks bij Concertzaal Tilburg (tel: 013-5432220) en aan de kassa aan het Louis Bouwmeesterplein 1 te Tilburg.

Een week voorafgaand aan het concert, op zondag 5 november, geeft dirigent Arjan van Baest samen met theoloog Leo van der Tuin om 16.00 uur een lezing m.b.t. Die Schöpfung in de Audaxzaal van Theaters Tilburg, welke lezing voor Vrienden van Theaters Tilburg bestemd is. Overige belangstellenden zijn ook welkom, maar zij betalen hiervoor een kleine bijdrage van € 2,50. Het Dordts Kamerorkest bestaat uit een vaste kern professionele musici. Het heeft een jarenlange ervaring met koorbegeleiding en kan met recht specialist op dit gebied worden genoemd. Het Hasselts Gemengd Kapelle Koor is een gemengd koor dat werken zingt uit een breed klassiek repertoire. Zowel oude werken als werken van hedendaagse componisten komen aan bod. Cantiqua Concert is een afdeling van het Gemengd Koor Cantiqua dat minimaal twee keer per jaar een groot concert verzorgt samen met projectzangers. Haydn werd geïnspireerd door de oratoria van Händel. Tijdens Haydns tweede reis naar Engeland (1794/1795) werd hem de tekst voorgelegd van “the Creation” gebaseerd op John Miltons “Paradise Lost”. Haydn stemde erin toe een oratorium te componeren en liet de tekst in het Duits vertalen. Twee jaar werkte Haydn aan het stuk en in maart 1799 was de eerste openbare uitvoering. Het was meteen een groot succes. Zeer begrijpelijk is dit één van de meest uitgevoerde oratoria uit de koorliteratuur. De muziek van Die Schöpfung is zeer beeldend, zoals bijvoorbeeld in de inleiding, waar het orkest de chaos uitbeeldt vóór de schepping. In het eerste deel worden de eerste vier dagen van de schepping bezongen door het koor en de aartsengelen Gabriel, Uriel en Raphael. Het koor zingt God lof toe na elke scheppingsdag. Het tweede deel van het oratorium begint met de vijfde scheppingsdag waarop de vogels en vissen worden geschapen. Op de zesde scheppingsdag komen de andere dieren voorbij, van leeuw en tijger tot aan insecten en de worm. Als laatste wordt de mens geschapen, waarna het koor het deel afsluit met een jubelzang over de “voltooiing van het grote werk”. In het derde deel bezingen Adam en Eva de pracht van de schepping en de heerlijkheid van het paradijs. In dit deel draait het om rust, schoonheid, vrede, geluk en liefde. Het oratorium wordt afgesloten met een door koor en solisten gezongen lofprijzing.

|Doorsturen