Uit

Geen Stad Zonder Kunst #2

Door Petra Jansen

TILBURG - Op woensdag 29 mei is in NS16 in Tilburg de tweede van zes bijeenkomsten waarmee Platform BK en de Kunstenbond verder bouwen aan een dialoog tussen kunstenaars, politiek en stad.

Kunnen kunstenaars nog werken in de stad nu vastgoedprijzen blijven stijgen? En kunnen ze er wonen? Hoe komen we tot een toekomstbestendig atelierbeleid terwijl veel gemeentelijk vastgoed is verkocht? Hoe krijgen kunstenaars meer het heft in eigen handen? De organisatoren willen de tendens keren dat woon- en werkplekken voor kunstenaars duurder, schaarser en steeds vaker slechts tijdelijk worden. En tegelijkertijd het belang van radicale verbeelding voor de stad versterken.

Stad van makers

Tilburg profileert zich als ‘een stad van makers’. Met stadsgesprekken cultuur, die de gemeente organiseert, geeft de gemeente invulling aan het ideaal dat mensen de stad maken. Als Tilburg makers omarmt, zou de stad er ook aan kunnen werken om kunstenaars meer zeggenschap te geven over hun werkomgeving. Zodat makers ook stadmakers kunnen worden. En ze invloed hebben op hoe de stad zich ontwikkelt. De centrale vraag van deze avond luidt daarom: hoe kunnen de makers in Tilburg ook de stadmakers van Tilburg worden?

Vrij toegankelijk

Ieder stadsgesprek van GSZK#2 is vrij toegankelijk en wordt voorzien van een verbindend aspect in de vorm van een gedeelde maaltijd, een presentatie, een stadswandeling of een interventie. Voor iedere bijeenkomst is een aankondigingsposter ontworpen door een kunstenaar of ontwerper die ingaat op de lokale problematiek. Per stad zijn ook nieuwe mogelijkheden, wensen en goede praktijkvoorbeelden verzameld in het voorjaar van 2019 door Joram Kraaijeveld (Platform BK) en Bart Stuart (Kunstenbond). Iedere stad is anders, maar in alle zes de steden gaven makers, initiatieven en beleidsmakers aan dat de stad belang heeft bij plekken voor kunst en vormen zoekt om deze te bestendigen. De avond begint om 21.00 uur.

|Doorsturen