Uit

Inburgeren in Engeland bij Xtra English4kids !

Door een lezer

Donderdagmiddag 31 augustus a.s. organiseert Xtra English4kids een eenmalige happening ‘Inburgeren in Engeland’ op De Sporckt, Meerssenstraat 1B, 5045 JB Tilburg. Leerlingen kunnen kennismaken met veel aspecten van de Engelse cultuur en taal. De tijden voor de Inburgeringsles zijn : - Groep 4 en 5 van 14.45-15.45 - Groep 6 van 15.55-16.55 - Groep 7 en 8 van 17.05-18.05 Via onze website kunt u uw zoon/dochter opgeven voor deze Inburgeringsles. Aan deze les zijn geen kosten verbonden. Deze introductieles wordt georganiseerd door Xtra English4kids. De kerntaak van Xtra English4kids is uitdrukkelijk gericht op het verzorgen van kwalitatief goed Engels onderwijs. Wij realiseren onze visie door een goede pedagogische relatie met de kinderen en een professionele didaktiek. De kinderen raken bijzonder gemotiveerd vanwege de gehanteerde didactiek van het lesmateriaal in de klas. Zowel de ouders als de kinderen tonen zich bijzonder tevreden over de opleiding. De cursusleidster, Shabnam Hofland, heeft ruime ervaring als docente. Zij is docente Engels met ervaring in het basis- en voortgezet onderwijs. “Ik heb o.a. de opleiding ‘Teaching English as a Foreign Language (T.E.F.L.) gevolgd, die erop gericht is om Engels te leren aan anderstaligen”, vertelt Shabnam. “Als docente Cambridge Engels heb ik veertien jaar in het buitenland gewerkt. We streven naar een optimaal leerrendement met maximaal vijftien kinderen per groep. We gebruiken de allernieuwste leermethodes in combinatie met digitale hulpmiddelen. Dat de lessen succesvol zijn, blijkt uit de uitstekende resultaten die onze (ex-)leerlingen behalen in het voortgezet onderwijs. De cursus is een goede aanvulling op de reguliere lessen Engels en geeft daardoor een goede aansluiting . op het voortgezet onderwijs. De lessen worden gegeven op de donderdagmiddag.

|Doorsturen