Uit

IVN-wandeling Het Noorderbos

Door een lezer

Het Noorderbos is aangelegd op de voormalige vloeivelden van de waterzuivering van de stad. Tientallen jaren werd hier het huishoudelijke en industriële afvalwater van de grootste verontreinigingen ontdaan en via de Zandley afgevoerd naar de Maas. Er is nog veel zichtbaar in het gebied wat aan die tijd herinnert. Het ontwerp accentueert de rechte lijnen van de in stand gehouden vloeivelden. De dubbele eikenlanen en de betonelementen benadrukken dat nog eens. In het Noorderbos is een aantal andere boomsoorten aangeplant dan die in de omgeving staan. Er is gekozen voor 2 contrasterende bostypen: eikenhakbos en gemengd parkbos. De zomer is over zijn top en de herfst nadert. De bomen dragen rijkelijk vruchten waarvan doortrekkende vogels smullen en de standvogels leggen er een voorraadje van aan voor slechtere tijden. Nog laat bloeiende planten zijn er te bewonderen maar ook zijn er al mooie paddenstoelen te zien. Maar laat u verrassen met wat de natuur ons die ochtend te bieden heeft en wat de IVN- gidsen te vertellen hebben! Deelname is gratis. Zondag 24 september 10.00 -12.00 uur Start: Hoofdingang Noorderbos aan de Stokhasseltlaan

|Doorsturen