Uit

Kessels Muziekinstrumenten Tilburg

Door een lezer

Vele Tilburgers zullen de naam Kessels associëren met Marietje Kessels.Dat zij de dochter was van eenvan de belangrijkste werkgevers in Tilburg is nauwelijks meer bekend. In de jaren tussen 1886 en 1955 zette Mathieu Kessels Tilburg op de (internationale) kaart met zijn monumentale fabriek voor Muziekinstrumenten.

In de lezing, die wordt georganiseerd door de Stichting Stadtuin Theresia, gaat de heer Hans van den Muijsenberg, bestuurslid van het Muziekinstrumentenmakermuseum, in op het belang van deze eigenzinnige Tilburgse fabrikant. Mathieu Kessels was een fabrikant met aandacht voor sociale aspecten van zijn medewerkers. Hij voerde innovaties door aan instrumenten en in het productieproces. Daarnaast was hij uitgever, drukker, handelaar, schrijver, componist, orkestleider en stimulator van de muziekbeleving in Tilburg en haar wijde omgeving.
In de lezing zullen die aspecten aan bod komen. Deze Tilburgse duizendpoot verdient onder het stof vandaan te worden gehaald. Na de inleiding is er ruimte voor discussie.

U bent van harte welkom op 6 april 2017 in de
Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15a,
5041BG Tilburg.

Van u wordt bij binnenkomst een
kleine vrijwillige bijdrage gevraagd.

Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur.
www.stadstuintheresia.nl
info@stadstuintheresia.nl

|Doorsturen