Uit

Mijn leven is voltooid…Ik ben oud en moe van dagen.

Levenskunst voor wie goed oud wil worden

Door Caroline van de Oetelaar van Tilburgse Koerier

Vijf samenwerkende organisaties uit Oisterwijk erkennen dat vandaag de begrippen “voltooid leven”, “klaar met leven” en of “levensmoeheid” zeer actueel zijn in Nederland. Bij deze woorden gaat het om „mensen die lijden door een complex samenspel van factoren dat veelal met ouderdom gepaard gaat. Er is lichamelijke aftakeling door slechter zien, horen, lopen, vermoeidheid, lusteloosheid, met als gevolg een afhankelijkheid van zorg die sterk onder druk staat. Er is verlies aan een doel en zingeving. Het sociale netwerk valt stilletjes uit elkaar. Daardoor ontstaat er angst voor de toekomst en het ontbreken van een toekomstperspectief. In zo een situatie benadrukt de unieke mens eerder dat men de dood boven het leven verkiest, zonder dat het lijden primeert.
Zorgethicus Els van Wijngaarden ( Onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek Utrecht) heeft zeer recent een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden waarom mensen zo denken en handelen aan de hand van diepte-interviews met 25 ouderen. Allen wilden hun leven vanwege ouderdomsproblemen beëindigen. De beweegredenen van ouderen die hun leven vanwege niet-medische redenen willen beëindigen, zijn in Nederland nog niet eerder zo grondig deskundig onderzocht. De docente ethiek vraagt zich in haar onderzoek af hoe er nou in het dagelijks leven geleefd wordt met het fenomeen “ Voltooid leven.” Maar waarom komen mensen tot de afweging dat hun leven voltooid is en de dood dan de enige en juiste oplossing is een voor “ Voltooid leven? “
Deze en vele andere dialoog-vragen komen vanuit de houding en visie: “Levenskunst voor wie goed oud wil worden” aan bod bij deze unieke en boeiende lezing in Oisterwijk.Van harte aanbevolen. Welkom.

Praktische Info:
Data: Maandag 13 februari.
Inloop: 13.00 uur
Aanvang: 13.30 uur.
Plaats: Raadhuis De Lind 56 5061 HX Oisterwijk.
GRATIS TOEGANG.
Meer info: www.metgezelinzingeving.com of Tel: 013-5286188

|Doorsturen