Uit

Jubileumsymposium MST

Mensen in beeld houden

Door Caroline van de Oetelaar van Tilburgse Koerier

Jubileumsymposium MST | Mensen in beeld houden op donderdag 18 mei 2017 in Museum De Pont. Sprekers zijn onder meer Nico de Boer, kenner van de welzijnssector en publicist en Marcelle Hendrickx, wethouder gemeente Tilburg (Onderwijs, jeugd, Emancipatie en cultuur). Dagvoorzitter is Ralf Embrechts (directeur MOM, Quiet500).

Ruim 25 jaar geleden werd aan de Bredaseweg in het Tilburg het MST geopend. Het was een initiatief van twee Tilburgse congregaties (MSC en FDNSC). Begonnen als een experiment groeide het MST uit tot een stedelijk centrum waar maatschappelijke dienstverlening op het gebied van educatie, ondersteuning en ontmoeting gerealiseerd wordt met de inzet van vrijwilligers. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het MST een symposium met als titel:
Samen mensen in beeld houden. Een eigenwijze benadering van kwetsbare groepen
Er zijn grote groepen mensen in de samenleving die op achterstand staan. Is het niet door laaggeletterdheid, of een ‘rugzak’, dan wel door pech, gemiste kansen of frustraties. Deze groepen zijn minder zelfredzaam en daardoor kwetsbaar. De samenleving is voor hen geen begaanbare weg, maar een lastige zoektocht. Het MST heeft op eigen wijze een spoor getrokken om mensen in kwetsbare situaties te bereiken en te helpen. Van zoektocht naar begaanbare weg: hoe kan het MST samen met haar Tilburgse partners kwetsbare mensen in beeld houden en ondersteunen? Wat kunnen andere spelers in het sociale domein leren van de ‘eigenwijze’ aanpak van het MST? In deze jubileumconferentie staan deze vragen centraal. Het symposium richt zich op collega’s in het veld en iedereen die geïnteresseerd is in het thema.

Programma
10.00 Inloop Auditorium
10.15-10.30 Opening door Paul van Hattem (voorzitter)
10.30-11.15 Lezing door Nico de Boer
11.15-11.45 Coreferaat Marcelle Hendrickx
11.45-12.00 Pauze
12.00-12.45 Deelnemers gaan in gesprek aan de hand van enkele vragen
12.45-13.00 Discussie en aansluitend slotwoord door Rob van der Zwan

Datum: Donderdag 18 mei 2017
Tijd: 10.00-13.30 uur
Adres:
Museum De Pont
Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg

|Doorsturen