Uit

Natuurmonumenten luidt nationaal weidevogelalarm

Door een lezer

“Deze week zijn ruim 150 grutto’s neergestreken in Moergestels Broek. Een prachtig gezicht,” aldus Luc Roosen, boswachter bij Natuurmonumenten. Deze oer-Hollandse weidevogel is net terug uit Afrika en op zoek naar een broedplek. Nergens in Europa broeden nog zoveel grutto’s als in Nederland maar dit staat onder druk. Daarom luidt Natuurmonumenten het nationaal weidevogelalarm. De actie vraagt aandacht voor de penibele situatie van deze typisch Nederlandse vogels. De kwaliteit van het open weidegebied staat onder druk waardoor het aantal weidevogels sterk achteruit gaat. De voornaamste problemen voor de weidevogels zijn de veranderingen in de landbouw, zoals lage waterstanden en veel mest in de weides. Weidevogels zoals de grutto, scholekster, veldleeuwerik en kemphaan staan op de rode lijst van ernstig bedreigde diersoorten. “In het Moergestels Broek doen we ons best om het open grasland zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor weidevogels zoals de grutto, kievit en wulp”, aldus boswachter Luc. “Weidevogels hebben veel insecten en nattigheid nodig. Door de bloemrijke graslanden laat te maaien, plasdras te realiseren en de vogels niet te verstoren, is Moergestels Broek een ideale uitvalsbasis. Het is niet voor niets het grootste weidevogelgebied van Noord-Brabant. Natuurmonumenten voert dit weidevogelvriendelijke beheer uit samen met de boeren en Staatsbosbeheer. Boswachter Luc: “In onze weidevogelgebieden broeden nog relatief veel weidevogels dankzij het weidevogelvriendelijke beheer en de goede samenwerking met boeren die open staan voor deze manier van beheren. Samen laten we zien dat het kan, maar we kunnen het niet alleen.”

|Doorsturen