Uit

Nieuwe impulsgelden voor cultuur in Brabant

Door Peter van Oirschot

'S-HERTOGENBOSCH - Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector, kunnen ook volgend jaar een beroep doen op de impulsgelden. De provincie heeft daarvoor ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van de Brabantse culturele sector (professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie) en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg, welzijn, landschap en milieu.

Vier onderdelen

Het impulsgeldenprogramma bestaat uit vier onderdelen: de subsidie impulsgelden (€1.924.017), de kennisvoucher (€100.000), crowdfunding (€100.000) en de Brabantse cultuurlening (€100.000). De impulsgelden zijn in de vorige bestuursperiode in het leven geroepen na een motie van Provinciale Staten, die hiermee de toekomstbestendigheid van de culturele sector wilden stimuleren. Vanaf 7 januari 2019 kunnen er weer aanvragen voor kennisvouchers, crowdfunding en de Brabantse cultuurlening worden ingediend. Aanvragen voor een subsidie kunnen in drie perioden worden ingediend: 14 t/m 20 januari, 29 april t/m 5 mei en 23 t/m 29 september.

Wijzigingen

Gedeputeerde Staten hebben enkele wijzigingen doorgevoerd in de regeling. Aanvragers kunnen maximaal €124.999,- aanvragen, en de beoordelingsprocedure wordt vereenvoudigd doordat de jury en de adviescommissie in elkaar worden geschoven. Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “De impulsgelden zijn al jarenlang een groot succes, Provinciale Staten hebben hier echt met vooruitziende blik een bijzonder instrument in het leven geroepen. Ook komend jaar verwacht ik dat we met de impulsgelden weer veel bijzondere initiatieven gaan ondersteunen.”

Kunstloc

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie) is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling. De adviseurs van Kunstloc Brabant zijn desgewenst beschikbaar voor advies. Meer informatie over de regeling staat op www.bkkc.nl/financiering

|Doorsturen