Uit

Open Atelier dag Carré

Door Caroline van de Oetelaar van Tilburgse Koerier

Zondag 3 november kunt u wederom een aantal ateliers bezoeken in Carré, Jan van Beverwijckstraat Tilburg.

Bronzen beeld van Margot Homan

De 1e zondag van november stelt een aantal van de ruim 80 huurders haar werkruimtes open, om publiek in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de kunstenaars en hun werk. Carré, is een van de voormalige gebouwen van het vroegere St. Elisabethziekenhuis. Een 30-tal huurders zet zijn deuren open. Deze huurders beoefenen diverse kunstvormen of zijn kultureel,- of creatief ondernemers. Het is zeer divers van aard; schilders, beeldhouwers, archtitekten, tekstschrijvers, fotografen en textiel-kunstenaars.

Kunst en wat daar voor door gaat, blijkt niet een vastomlijnd begrip, waar ieder hetzelfde over denkt. Door de eeuwen heen is al wisselend gedacht over nut en noodzaak van kunst, kunstnijverheid en de toepassing daarvan op allerlei terreinen. Houvast en herkenbaarheid zijn vaak de overheersende kriteria waarmee wordt gekeken en geoordeeld. Dit geldt voor dans, theater, beeldende kunst, architectuur en andere kunstvormen. Ook in Carré worden uw zintuigen en vertrouwde opvattingen op de proef gesteld, maar geef uw ontvankelijkheid een kans en stel u open voor nieuwe ervaringen. Bovendien kunt u in de ruimte van de Alevitische Gemeenschap wat op adem komen en een hapje en drankje nuttigen.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld