Uit

Open Monumentendag over boeren, burgers en buitenlui

Door Petra Jansen

AMSTERDAM — De 31ste landelijke BankGiro Loterij Open Monumentendag op 9 en 10 september 2017 staat in het teken van 'Boeren, burgers en buitenlui'. Een historische kreet waarmee stadsomroepers destijds de aandacht van het publiek trokken. Het thema benadrukt de relatie tussen stad en land en bijbehorende monumenten. Boeren, burgers en buitenlui zijn stads- en plattelandsbewoners én mensen met een rondtrekkend bestaan. Het landelijk gekozen thema raakt hun onderlinge relaties; voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Een groot aantal monumenten opent op 9 en 10 september de deuren voor publiek en biedt de bezoekers een unieke beleving van deze economische en maatschappelijke verbondenheid. Te denken valt aan boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen, molens, markten, waaggebouwen, pakhuizen, als ook winkels, buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen. Voor meer informatie zie www.openmonumentendag.nl.

|Doorsturen