Uit

Passie-/Paasconcert te Berkel-Enschot

Door een lezer

Op zondag 09 april a.s. (Palmzondag) te 15.30 uur zal er in de Sint Caecilia-kerk te Berkel-Enschot, Kerkstraat 4, een Passie-/Paasconcert worden gegeven door het Enschots Gregoriaans Koor onder leiding van de heer Ad van Herel, muzikaal leider, en met medewerking van de heer Piet Romans, organist. Dit concert is voor eenieder gratis toegankelijk.
Tijdens dit concert zullen Gregoriaanse gezangen ten gehore worden gebracht uit de week voor Pasen, zijnde de Goede Week. Van alle belangrijke dagen uit deze week, zijnde Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake (vroeger Paaszaterdag) en Paaszondag, zullen gezangen worden uitgevoerd. Beginnende met orgelspel zal het concert een drietal malen worden onderbroken door orgelspel en een orgelrecital zal ook het concert besluiten.

Het Enschots Gregoriaans Koor is een koor dat inmiddels bijna 40 jaar bestaat en dat verbonden is aan de H. Johannes XXIII-parochie, locatie Enschot, Sint Caeciliakerk. Het koor is van oorsprong een Gregoriaans kerkkoor. Evenwel waren de leden met hun directie van mening dat zij tot meer in staat zijn dan uitsluitend het opluisteren van vieringen. Daarnaast zijn zij van mening dat het Gregoriaans vandaag nauwelijks nog aandacht krijgt en daarom werd de idee geboren tot geven van een gratis concert in een daarvoor geëigende omgeving, hun eigen parochiekerk! Overleg volgde met de pastoor, de zeer eerwaarde heer Juan van Eijk, en werd ook gevoerd met het kerkbestuur. Dit alles werd erg positief benaderd. Echter, op dat moment kwam het bekende financiële spook om de hoek kijken: waar het geld voor de organisatie vandaan te halen? Het koor heeft niet de benodigde middelen en wie wil investeren in Gregoriaanse gezangen? Een beroep op de Stichting ‘De Nieuwe Lente’ te Berkel-Enschot bracht uitkomst! Deze stichting was bereid een éénmalige subsidie te verstrekken! Daardoor kon het koor beginnen aan de voorbereidende werkzaamheden en de repetities. Op zondag 09 april a.s. te 15.30 uur wil het koor graag aan belangstellenden laten horen waartoe zij in staat is.

|Doorsturen