Uit

Wonen in de Korvelse kerk

Door Petra Jansen

TILBURG - Op 21 januari was er een open dag in de Korvelse kerk in Tilburg om de belangstelling te peilen voor een woon-, werk-, en zorginitiatief op deze locatie. Ruim 70 mensen hebben deze open dag bezocht en ruim 20 mensen hebben aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden van verdere ontwikkelingen. In de weken daarna zijn er nog een tiental aanmeldingen per mail en telefoon binnengekomen. Voor hen en voor andere belangstellenden is er op vrijdag 17 februari een vervolgpresentatie in de Korvelse kerk. Aanvang 14.00 uur. Han de Jong legt nog een keer uitgebreid uit wat zijn woonproject kan inhouden voor deelnemers.Ook de tilburgse architect Ad smeulders houdt een presentatie. Hij heeft een schetsontwerp gemaakt zoals wonen in zijn visie zou kunnen worden toegepast in de Korvelse Kerk en pastorie. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via handejong@hetnet.nl.

|Doorsturen