Uit

Tilburg in Dada’s voetspoor

Door Caroline van de Oetelaar van Tilburgse Koerier

De projectgroep De Stijl@Tilburg (DS@T) staat dit jaar stil bij de Tilburgse wortels van de internationaal vermaarde en nog steeds invloedrijke kunstbeweging De Stijl die honderd jaar geleden werd opgericht. Een aantal laagdrempelige projecten laat zien hoe Stijloprichter Theo van Doesburg en zijn vriend de Tilburgse dichter Antony Kok in Tilburg de fundamenten voor De Stijl legden. De organisatoren willen niet alleen jong en oud in en buiten Tilburg bij De Stijl en het nauw verbonden dadaïsme betrekken, maar ook een visitekaartje van Tilburg afgeven als vooruitstrevende en vernieuwende stad. De Stijl@Tilburg bestaat uit kunsthistorica Ingrid Luycks, beeldend kunstenaar Tine van de Weyer en oud-politica Veerle Slegers en werkt onder de vlag van Stichting Forum Kunst & Cultuur Tilburg. Op korte termijn gaat de website destijltilburg.nl de lucht in.

Projecten die op stapel staan:
Soirees Intimes
In navolging van de ‘soirees intimes’ van een eeuw geleden door Van Doesburg en Kok wordt een aantal ‘soirees intimes’ of ‘matinees intimes’ georganiseerd met medewerking van bekende maar ook jonge beginnende kunstenaars en experts uit diverse disciplines. De eerste Matinee Intime heeft op 9 april plaatsgevonden in Museum De Pont. Het was een bijzondere middag waarin behalve éminence grise Wies van Moorsel (nichtje en biografe van Nelly van Doesburg), Stijlkenner Alied Ottevanger en kunstenaar Loek Grootjans onder leiding van Esther Porcelijn spraken over de betekenis van De Stijl en het dadaïsme voor het heden. En over de bijzondere rol die was weggelegd voor Tilburg in de ontstaansgeschiedenis van deze vernieuwende beweging.

In de planning staan nog een ‘soiree intime’ rond het thema vernieuwing met de vier vrouwen des vaderlands zijnde Marli Huijer, denker des vaderlands, Robin Le Puy, fotograaf des vaderlands, Esther Naomi Perquin, dichter des vaderlands en componist des vaderlands de Tilburgse Mayke Nas.
Met en door jongeren en in samenwerking met debatingclubs in Tilburg zal een soiree intime worden georganiseerd waarbij publiek en jury de eerste Tilburgse jongerendenker zal kiezen.

Stadswandelingen
Ontwikkeling van een stadswandeling en een app naar de sporen van De Stijl en het dadaïsme. Startend vanuit de Spoorzone via de binnenstad retour naar Spoorzone waar Antony Kok destijds werkte als spoorbeambte. Gebouwen, storytelling en performances verbinden het dadaïstisch gedachtegoed met vernieuwende hedendaagse makers. Dada revisited. De wandeling zal in 2017 een aantal keren met live performances worden aangeboden en kan nadien via de app worden gelopen of gefietst. Opnames van de performances worden in de app verwerkt.

Publicaties
Twee publicaties over De Stijl en het dadaïsme worden opnieuw uitgegeven:
1. ‘De Stijl in Tilburg’ door Alied Ottevanger. Geactualiseerde heruitgave van deze publicatie over de vriendschap tussen Theo van Doesburg en Antony Kok. https://www.codart.nl/guide/exhibitions/de-stijl-in-tilburg/
3. ‘Tilburg Absurdistan’ door Ingrid Luycks. http://tilburgvirtueel.nl/index.php/t-stad/845-uit-bnde-stem-tilburg-als-absurdistan Hierin wordt het hedendaagse Tilburgs absurdisme in een historisch-filosofische context geplaatst (met o.a. het dadaïsme van weleer). Het is een scherpe analyse van de ironisch-schurende manier waarop (een deel van de) kunst in Tilburg zich manifesteert. In de figuur van Theo van Doesburg zijn zowel De Stijl als Dada verenigd.

Naast deze projecten staan in samenwerking met culturele instellingen in de stad nog meer Stijlactiviteiten op stapel. Verandering is altijd in beweging. Ook na afloop van het jubileumjaar 2017 zullen projecten worden geïnitieerd die de vernieuwingsgedachte van dadaïsme en De Stijl memoreren.
In 2018, het Jaar van het Erfgoed, moet het bekende aforisme van Antony Kok, De wereld van heden raast door in Dada’s voetspoor een permanente plaats krijgen in de Tilburgse Spoorzone. Het aforisme zal zowel een hommage aan spoorbeambte Antony Kok zijn als een markering van de verbondenheid zijn van Tilburg met het dadaïsme en De Stijl.

DeStijl @Tilburg onderzoekt de mogelijkheid een jaarlijkse landelijke reprise van de dadaveldtocht van 1923 te laten plaatsvinden vanaf 2018 tot honderd jaar later in 2023. De dadaveldtocht als tegenhanger van die andere veldtochten in de wereld van vandaag.

|Doorsturen