Uit

Veel belangstelling voor De Pont

Door Peter van Oirschot

TILBURG - Museum De Pont aan het Wilhelminapark in Tilburg sloot het kalenderjaar 2018 af met 118.773 bezoekers. Alleen in 2012, met top-tentoonstellingen van Anish Kapoor en Ai Weiwei, ontving het museum meer bezoekers. Toen waren dat er bijna 123.000. Het succes van het afgelopen jaar was deels te danken aan WeerZien, de jubileumtentoonstelling die nog tot 18 februari liep. Maar ook andere tentoonstellingen, zoals die van fotografe Rineke Dijkstra, droegen bij aan het succes. Verrassend was het hoge bezoekersaantal in december.

Openingstijden De Pont museum: dinsdag tot en met zondag: 11.00¿17.00 uur. Donderdag tot 20.00 uur, met vanaf 17.00 uur gratis toegang.

|Doorsturen