Uit

Weer meer deelnemers aan Museumschatjes

Door Caroline van de Oetelaar van Tilburgse Koerier

’s-Hertogenbosch, – Ruim 50.000 basisscholieren doen dit jaar mee met het provinciale project Museumschatjes. Voor het eerst doet dit jaar ook een klein aantal scholen voor voortgezet onderwijs mee aan het project. Daarvoor is extra budget beschikbaar gesteld, zodat de provincie nu ruim 150.000 euro in het programma investeert.

Museumschatjes is een project dat al twaalf jaar loopt. Eerst voor 30.000 leerlingen per jaar, en vorig jaar is door het grote succes de mogelijkheid geschapen voor 10.000 extra kinderen. Omdat deze inschrijving ook binnen twee dagen vol was, kunnen dit jaar 50.000 leerlingen gratis naar een Brabants museum naar keuze. Het programma wordt voor de provincie uitgevoerd door Erfgoed Brabant. Scholen ontvangen van Erfgoed Brabant lesmateriaal waarmee leerlingen aan het denken worden gezet over wat de dingen die in het museum liggen nu zo waardevol maakt. In aansluiting daarop krijgen ze in het museum een programma aangeboden.

Basisscholen die meedoen hoeven geen entree te betalen voor het museum. Vervoer moet de school zelf regelen. Dat stuit nog wel eens op problemen, daarom is Erfgoed Brabant momenteel ook in gesprek met een provinciale vervoerder om te kijken of hun bestaande kortingsactie voor scholen gekoppeld kan worden aan Museumschatjes.
Voortgezet onderwijs
Dit jaar gaan voor het eerst ook leerlingen van het voortgezet onderwijs meedoen aan het project. Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “In het bestuursakkoord staat dat we nieuwe doelgroepen naar het museum willen halen. Dit is daar een voorbeeld van. We beginnen met een stuk of vijf scholen, en we hopen dat we dat verder uit kunnen breiden. Het is voor leerlingen van alle leeftijden belangrijk dat ze in aanraking komen met cultuur, in de meest brede zin. En vaak gebeurt dat toch via school. Een museumbezoek leert ze niet alleen iets over cultuur, maar leert ze ook met andere ogen te kijken en je te verplaatsen in anderen. Dat is belangrijk om met anderen te kunnen samenleven en -werken."

Inschrijving
De inschrijving voor Museumschatjes via Erfgoed Brabant start vandaag, maandag 15 mei, via www.erfgoedbrabant.nl/museumschatjes. Inschrijven kan totdat de teller op 50.000 staat. Voorgaande jaren was het project binnen enkele dagen vol.

|Doorsturen