Wijknieuws

Besterdmarkt wordt heringericht

Door Silvester Klaasman

TILBURG - Stichting Tilburgse Markten wil de markt op het Besterdplein herindelen. De markt op die elke woensdag plaatsvindt van 9.00 tot 12.00 uur, vraagt hierom omdat er nu een behoorlijk grote open ruimte ligt op het plein.

“Het is geen heel fraai gezicht”, zegt marktmanager Frits Meurs. “Het gat is gevallen omdat er een aantal kooplieden, waarvan er sommige meerdere kramen hebben, voor langere tijd weg zijn. Eén van hen is voor langere tijd afwezig om in het buitenland zijn zieke moeder te steunen.”

Tijdslot

“Daar komt nog bij dat het moeilijk is aan nieuwe kooplieden te komen”, zegt Meurs. “Een bijkomende moeilijkheid is het korte tijdslot. Kooplieden moeten hier twee uur van de voren zijn om hun kraam uit te stallen, daarna kunnen ze drie uur verkopen en daarna weer twee uur opruimen. Dat is niet lucratief. Een markt als die op het Wagnerplein doet het heel goed, daar staat het vol. Maar daar mogen kooplui ook de hele dag staan, dat maakt het voor hen een stuk aantrekkelijker. De Winkeliersvereniging van de Besterd wil echter het plein om 14.00 uur leeg hebben.”

Delicaat

Meurs wil de situatie oplossen door de voedselkramen die nu in de aangrenzende Hoefakkerstraat staan naar het plein te halen. “Daar zijn we mee bezig. Het is een delicate zaak omdat kooplui niet zomaar op een andere plek kunnen gaan staan zonder klandizie, en dus omzet te verliezen. Ze moeten dus ruim de tijd hebben om hun klanten te vertellen dat ze in de toekomst ergens anders komen te staan.”

De herinrichting is echter in volle gang laat Meurs weten. “ We zijn met schetsen bezig. Wanneer alle kooplui het ermee eens zijn kunnen de wijzigingen worden doorgevoerd. Ik hoop dat het begin november zover is.”

Geulen

Behalve afstemming met de marktkooplui moet er ook rekening gehouden worden met het plein zelf. “Het plein is een tijd geleden nieuw aangelegd, en op zich hartstikke mooi geworden”, zegt Meurs. “Maar het zit ook vol met geulen voor de waterafvoer. Als je met je auto een paar keer diagonaal over het terrein zou rijden rammelt hij bij wijze van spreken uit elkaar. Dat maakt het voor kooplieden moeilijk om hun kramen op te zetten, maar ook voor bezoekers – vaak wat ouder publiek – is het soms moeilijk begaanbaar. Om het voor die mensen begaanbaar te houden gaan we de kramen nu over de geulen geen zetten.” Maar dit zijn geen onoverkomelijke problemen volgens Meurs. “Ik ben ervan overtuigd dat de markt met een nieuwe indeling weer een stap vooruit gaat zetten.”

Reactie

De Winkeliersvereniging van de Besterd laat bij monde van Arno van Kerckhoven weten dat het best bereid is te spreken over uitbreiding van de markttijden. “We hebben afgesproken dat als dat de markt een breder aanbod heeft dan nu het geval is, daarover te spreken valt. Maar dan moet het plein voller staan en er een grotere toeloop gecreëerd worden dan nu het geval is. Als het zover is, willen wij als winkeliersvereniging zeker meedenken over verlenging van het tijdslot.”

|Doorsturen