Nieuws

Betere zorg door samenwerking in programma ‘Kwetsbare Ouderen’

Door Petra Jansen

BERKEL-ENSCHOT - Thebe Wijkverpleging en de huisartsen in de regio werken samen in het project ‘Kwetsbare Ouderen’ om iedere thuiswonende oudere de best mogelijke zorg te geven.

Voor ouderen is het streven zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Maar dat gaat niet vanzelf. Bij het project ‘Kwetsbare ouderen’ wordt vanuit diverse disciplines gezamenlijk bekeken hoe de oudere geholpen kan worden. Voor senioren levert deze systematische aanpak veel voordelen op.

Structurele aanpak

Marjolein Damen is wijkverpleegkundige bij Thebe in Berkel-Enschot. Nicole Vermeulen is physician assistant bij huisartsenpraktijk Hogenbosch. Een physician assistant neemt sommige taken van de huisarts over, onder zijn supervisie. Marjolein en Nicole zijn beiden betrokken bij het Kwetsbare Ouderen-programma. In Berkel-Enschot loopt de speciale samenwerking tussen Thebe en de huisartsen een jaar of vier. Voor die tijd was er natuurlijk ook aandacht voor ouderen die extra zorg nodig hebben, maar daar bestond geen structurele aanpak voor.

Krachten gebundeld

“Vroeger was het vooral de taak van de huisarts om een helikopterview te hebben en in de gaten te houden of ouderen extra zorg nodig hadden. En natuurlijk gebeurde dit ook door de wijkverpleging. Met deze samenwerking bundelen we de krachten’, aldus physician assistant Nicole Vermeulen. Wijkverpleegkundige Marjolein Damen: “Als wij ergens komen voor huisbezoek, bijvoorbeeld voor een douchebeurt, dan kijken we ook verder rond en vragen door. Hoe gaat het met u, kunt u verder nog ergens hulp bij gebruiken? Want juist bij deze groep cliënten is een brede blik nodig.”

Combinatie van factoren

Ook de Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) werkt mee in het project. Die signaleert welke mensen in het totale patiëntenbestand van de huisarts voor het programma in aanmerking komen. En dan gaat het niet puur om leeftijd. “Bij kwetsbare ouderen spelen meestal meerdere dingen tegelijk. Een combinatie van factoren die maakt dat we zeggen: ‘Hier moet iets gebeuren’.”

Overleg

Die patiënten worden besproken in een multidisciplinair overleg waar de huisarts (of PA) aanschuift, de POH, een casemanager dementie, de specialist ouderengeneeskunde van Thebe en eventueel andere disciplines als een fysiotherapeut, apotheker of ergotherapeut. “Samen overleggen we wat nodig is, en wie wat doet. Dat kan van alles zijn; meer zorg vanuit Thebe thuis, of mogelijk een opname. We spreken ook af wie het verloop van de zorg controleert. En wie het contact met de kwetsbare oudere onderhoudt. Die afstemming verloopt heel goed. Je kent elkaar en weet wat je aan elkaar hebt, dat werkt prettig”, vertelt wijkverpleegkundige Marjolein Damen.

Winstpunten

Eerder de juiste zorg, die beter op de individuele patiënt is afgestemd, en een beter vervolg van de zorg, dat zijn volgens Marjolein en Nicole de winstpunten van het programma Kwetsbare Ouderen. “Allemaal voordelen voor de ouderen in onze regio, en daar doen we het voor!”

|Doorsturen