Wijknieuws

Feniks organiseert thema-avond over actief vaderschap in de LocHal

Door Caroline van de Oetelaar van Tilburgse Koerier

Steeds meer mannen zijn actief als vader en nemen meer taken in de opvoeding van de kinderen op zich dan hun eigen vaders. In de praktijk lopen zij toch nog vaak tegen belemmeringen aan. Zo hebben werkgevers en vrienden niet altijd begrip voor deze keuze. Ook in de media en reclame overheersen traditionele patronen of stereotyperingen van mannelijkheid. Mannen worden veelal gezien als hoofdkostwinner en dat zijn zij in de praktijk vaak ook. Daarbij hebben vrouwen vaak moeite de regie te delen over opvoeding en huishouding, ook omdat zij veel vaker parttime werken. Dat mannen in Nederland het unieke wettelijke recht hebben om in deeltijd te werken, weet lang niet iedere man. Hoewel het vaderschapsverlof vanaf 1 januari 2019 iets verruimd is, valt hieraan nog veel te verbeteren. Nederland loopt in Europa bepaald niet voorop wat betreft vaderschapsverlof. Allemaal redenen waarom jonge vaders nog steeds tot de hardst werkende bevolkingsgroep (in uren) behoren in Nederland. Ten slotte heb je als vader natuurlijk ook behoefte aan tijd voor jezelf, de relatie met je (ex-)partner, de band met je eigen vader, etc. Hoe pak je dit aan en hoe doen andere vaders dit?

Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg organiseert i.s.m. Bibliotheek Midden-Brabant op donderdag 23 mei een thema-avond over actief vaderschap in de Kennismakerij / LocHal. Dit is de tweede avond van het op mannenemancipatie gerichte project ‘Mans Genoeg’, waarvoor Feniks subsidie heeft ontvangen van het Oranje Fonds. Aan het woord komen mannen die het vaderschap op verschillende manieren invullen, zoals een kersverse vader, een gescheiden vader en 2 vaders die samen een kind opvoeden. Naast de persoonlijke verhalen van deze vaders komen onderwerpen als de stereotypering van mannelijkheid en de combinatie van arbeid en zorg voorbij. Speciaal voor aanstaande vaders wordt informatie gegeven over het vaderschapsverlof en tips om je voor te bereiden op het vaderschap. Inspirerende hoofdgasten zijn vadercoach Patrick Timmermans (Vader Visie), Peer de Graaf (komisch improvisator, zanger, cabaretier én actief vader) en Stg. Voor Betrokken Vaderschap (onder voorbehoud).

In welke zin heeft het vaderschap onze gasten en jou veranderd? Iedereen is op 23 mei welkom om te komen luisteren en mee te praten in de Kennismakerij. Inloop is vanaf 19.30 uur en het programma start om 20.00 uur. (Gratis) aanmelden is gewenst door een mail te sturen naar laurens.kleijntjens@fenikstilburg.nl. Op de website van Feniks is meer informatie te vinden over het project ‘Mans Genoeg’.

|Doorsturen