Wijknieuws

Film & debat: Misdadigers profileren met algoritmen

Door Petra Jansen

TILBURG - Op dinsdag 19 februari vertoont TILT samen met Pop Up Cinema de documentaire Pre-Crime; A Predictive Policing Simulator.

De film gaat over het arresteren van misdadigers op grond van algoritmen voordat de misdaad is gepleegd. Hoe bezwaarlijk is het gebruik van algoritmen om burgers te profileren? Dit is het thema van het lustrumprogramma van Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) in februari. Na afloop van de film is er een debat met filosoof en strafrechtdeskundige Marc Schuilenburg van de VU Amsterdam. De documentaire Pre-Crime laat zien dat de technologie om misdaden te voorspellen en mensen op voorhand te arresteren op basis van data, al wordt gebruikt. Er is echter weinig transparantie over hoe de data-algoritmes werken, en bovendien staat dit haaks op een aantal belangrijke mensenrechten die garanderen dat mensen niet zomaar vervolgd kunnen worden, recht hebben op een onderzoek door onafhankelijke instanties, en onschuldig zijn totdat de schuld bewezen is. De avond is van 20.00 tot 22.30 uur. en vindt plaats in het Zwijsengebouw, op de campus van Tilburg University. De toegang bedraagt 6,99 euro. Meer informatie: www.tilt25.com

|Doorsturen