Wijknieuws

'Het programma draagt eraan bij dat ik nog gemotiveerd ben'

Door Petra Jansen

TILBURG — Vier weken lang belichten we vanuit verschillende betrokkenen het programma Accent op Ieders Talent, dat in de Tilburgse wijken Trouwlaan-Oerle-Uitvindersbuurt en Groeseind draait. Het doel: bewoners verbinden door hulpvragen en -aanbod bij elkaar te brengen, en zo het netwerk van mensen te versterken. Het programma bestaat uit een talentenbank en een ondernemersnetwerk. Vandaag deel 2: bewoners en ondernemers in Trouwlaan-Oerle-Uitvindersbuurt.

DOOR PETRA JANSEN

PETRA JANSEN

Voor Inge van Boxtel (33) heeft het programma Accent op Ieders Talent zijn waarde bewezen. "Het draagt eraan bij dat ik nog gemotiveerd ben", zegt ze. De bewoonster van de wijk Oerle raakte in 2012 haar baan kwijt als administratief manager bij een taxibedrijf. "Door de crisis kon ik geen werk vinden. Doordat ik alleen voor de dagelijkse zorg voor mijn zoontje kwam te staan, belandde ik in de WW en daarna in de bijstand." Inge volgt sinds januari 2016 een re-integratietraject van de gemeente. Het is een verhaal over veel bureaucratie en frustratie, over eigen initiatief dat niet beloond wordt. "De gemeente levert geen maatwerk", verzucht Inge.

In 2015 ontving Inge een kaartje van Accent op Ieders Talent over werkervaringsplaatsen bij ondernemers in de wijk, een vast onderdeel van het programma. Inge: "Ik wilde graag meedoen, maar helaas was er destijds geen passende plek voor mij. Lieneke Verspaandonk, initiatiefnemer van het programma, zag dat ik wel wat kon. Ik mocht aan de slag als administratief vrijwilliger voor Accent op Ieders Talent. Vlak daarna vroeg Lieneke me voor het bestuur van wijkraad Zuiderkwartier, daar zit ik nog steeds in." Inge voelt zich daardoor weer gewaardeerd. "Ik voel me als vrijwilliger welkom in het wijkcentrum."

Lieneke helpt en adviseert Inge ook waar nodig bij haar re-integratietraject. Met goedkeuring van de gemeente en hulp van Lieneke is Inge onlangs gestart met een werkervaringsplaats via Accent op Ieders Talent, bij een ondernemer in Groeseind. "Eindelijk werk dat bij me past en waarbij ik me goed voel. En ik krijg de kans om mijn talenten verder te ontwikkelen. Dit programma kijkt wél naar wat je kan en wilt, verliest niet uit het oog dat je een mens bent met een eigen wil en mening. Ik voel me nu meer betrokken bij de wijk en heb er een positiever beeld van. Ik heb leuke contacten opgedaan en voel me ontzettend gewaardeerd."

Ook Mirjam Verhoeven (53) deed nieuwe contacten in de wijk op dankzij het programma. Mirjam heeft een praktijk voor acupunctuur en coaching. Daarmee is ze lid van het ondernemersnetwerk in de wijk. "Dat levert me natuurlijk wel extra klanten op, maar ik vind het ook geweldig dat ik via Accent op Ieders Talent en Ondernemend Zuiderkwartier zo veel buurtgenoten heb leren kennen. Ik woon al lang in de wijk, en ik voel me nu door al die contacten veel meer thuis hier. Daardoor ondersteun ik als ondernemer nu ook de Ruilwinkel Tilburg Zuid en de Buitenspeeldag."

In het ondernemersnetwerk gebeurt van alles. Zo is dit jaar onder meer 'Mix en Match' opgezet. Mirjam: "Met vier ondernemers en drie buurtbewoners gaan we eens per maand op zondag een middag organiseren waarop (oud)-buurtbewoners en vluchtelingen met een verblijfsvergunning samen koken en eten. Op zo'n moment kunnen we ook aan de nieuwkomers vragen of zij hulp nodig hebben. Of misschien willen zij wel iets doen voor Accent op Ieders Talent."

Zo trekken bewoners en ondernemers dus samen op. Maar een goede kartrekker als Lieneke is wel essentieel om het programma te laten slagen, zeggen Inge en Mirjam. "Anders bloedt het dood."

Kijk voor meer informatie op www.wijkraadzuiderkwartier.nl en www.ondernemendzuiderkwartier.nl.

 

|Doorsturen

Lieneke

2017-08-24 12:21:06

SUPER mooi om terug te lezen...bedankt Inge en Mirjam... en natuurlijk schrijfster Petra..