Wijknieuws

Lezing: Darwin en het christelijk geloof

Door Petra Jansen

TILBURG - Op woensdag 12 juni komt Prof. G. van den Brink van de VU aan het woord in de Stadstuin Theresia, over Darwin en het christendom.

Dit is een lezing in het kader van de aandacht die Paviljoen Podium sinds 2016, in samenwerking met de Elim-gemeente, biedt aan de reformatie in ons land. Eerder bespraken inleiders o.a. al Luther, Calvijn, de twee rijkenleer en was er een gesprek over de reformatie met de bisschop. Van den Brink gaat in op de relatie tussen Darwin en het christendom. Verreweg de meeste natuurwetenschappers denken dat Darwins evolutietheorie min of meer klopt. Stel dat dat zo is, wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Kunnen evolutie en geloof samengaan, of moet je atheïst zijn om de evolutietheorie mee te kunnen maken? Wat zijn precies de bezwaren die vanuit het geloof tegen de evolutietheorie ingebracht worden, en hoe moeten we die wegen? Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe lezen we de Bijbel? Hoe zit het met lijden en dood, met Adam en Eva, met de zondeval – en wat betekent het dat de mens geschapen is naar het beeld van God? De lezing begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Paviljoen Podium is een ontmoetingsplaats voor de buurt Theresia en daarbuiten. Er zijn regelmatig lezingen en discussies. Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15a in Tilburg.

|Doorsturen

Tilburg in Beeld