Wijknieuws

Ook spoorwegovergang De Kraan grotendeels dicht voor auto’s

Door Petra Jansen

DOOR PETRA JANSEN

Het collegebesluit werd op 10 juli bekend is gemaakt en valt bij de Dorpsraad en bewoners van Berkel-Enschot rauw op het dak. “Een besluit dat getuigt van beperkt inzicht; er is geen rekening gehouden met de gevolgen voor het gebied dat erachter ligt”, aldus vice-voorzitter Roland van Zuilen van de Dorpsraad. “Wij willen ook een verkeersluw gebied, daarin zijn we het eens met de gemeente. Maar wij hadden juist voorgesteld om er een 30-kilometerweg van te maken. Dan bereik je hetzelfde. Maar ja, dat kost wel geld.” De Dorpsraad had nog een gesprek willen hebben met wethouder Rolph Dols over de situatie, maar die was nog op vakantie. “In plaats daarvan hebben we om de tafel gezeten met een projectmanager en een verkeerskundige. Maar die wilden van geen wijken weten. Heel jammer”, aldus Van Zuilen.

Bezwaarschriften

De vice-voorzitter zegt het onbegrijpelijk te vinden dat de gemeente deze beslissing heeft genomen. “De spoorwegovergang is namelijk gewoon veilig, dat zeggen ook ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Waarom de gemeente het nu zo wil, is ons een raadsel.” Van Zuilen zegt dat de gemeente heel wat bezwaarschriften kan verwachten tegen de beslissing. “70 stuks. En een aantal van deze mensen gaat tot het gaatje, die laten het voor de commissie komen.”

Getouwtrek

In Berkel-Enschot is al jaren getouwtrek over de spoorwegovergangen. De overgang bij de Rauwbrakenweg werd in 2012 afgesloten voor autoverkeer, omdat toename van goederentreinen voor gevaarlijke situaties zou zorgen. De andere problemen hebben te maken met de aanleg van de nieuwbouwwijk Koningsoord, tevens het nieuwe dorpshart van Berkel-Enschot. Dat levert een toename van autoverkeer op. In 2016 besloot de gemeenteraad dat de spoorwegovergang bij de Raadhuisstraat dicht moest. Een aantal bezwaarmakers stapte naar de rechter en die oordeelde dat de weg weer open moest. Uit onderzoek bleek daarna dat de spoorwegovergang toch niet veilig genoeg was. De overgang is nog steeds open, maar gaat definitief dicht zodra de nieuwe Koningsoordlaan klaar is, eind 2019. De afsluiting van de twee spoorwegovergangen betekent straks flink omrijden voor de bewoners van Berkel-Enschot. De enige spoorwegovergang die dan nog open is, is die aan de Molenstraat-Udenhoutseweg.

Vragen Lokaal Tilburg

Lokaal Tilburg gaat vragen stellen aan het college over het onverwachte besluit om ook de spoorwegovergang De Kraan af te sluiten voor bijna alle verkeer. De partij wijst er onder meer op dat in raadsbesluiten uit 2016 en 2017 is gesuggereerd dat de spoorwegovergang bij De Kraan wél open kon blijven.

 

|Doorsturen