Wijknieuws

‘Reeshof aan Zet’ maakt zich hard tegen komst Wijkevoort


TILBURG - Actiegroep ‘Reeshof aan Zet’ maakt zich zorgen over de plannen van gemeente Tilburg om in buitengebied Zuidwest 160 hectare natuurgebied op te offeren voor grootschalige logistiek.

Door Zamire Willems

De groep pleit voor een gebiedseigene, groene- en recreatieve invulling van het zogeheten plangebied Wijkevoort en de aangrenzende omgeving.

“Je ziet aan Masterplan Wijkevoort dat het vol mogelijkheden zit om het bedrijventerrein groter te maken. Er wordt gesproken over milieucategorie 4.2, maar dat is helemaal niet nodig voor logis-tiek”, zegt actievoerder Leo Peters. Hij vermoedt dat acht op de tien Reeshofbewoners niet op de hoogte is van het plangebied en vindt het daarom te belangrijk erover te zwijgen. “Als straks al die vrachtwagens rijden met fijnstof en de vieze geuren zich verspreiden, dan is het te laat.”

Samen met Sven Felix startte hij de actiegroep ‘Reeshof aan Zet’ om de in zijn ogen onwenselijke komst van het grootschalige be-drijventerrein een podium te geven. Al realiseert de actievoerder zich maar al te goed, dat het terrein er waarschijnlijk gewoon gaat komen. “Mijn hoop is dat we het alleen nog wat kunnen bijsturen. Als ik nu in de krant lees ‘alle ballen op Wijkevoort’, omdat de ontwikkeling van bedrijventerrein Zwaluwenbunders in Tilburg-Noord op de rem gaat, slaat mijn angst toe.”

Peters heeft het gevoel dat de gemeente meer aandacht heeft voor de binnenstad en het prestigieuze Spoorzone-project. Leuke dingen vinden volgens hem alleen in het centrum plaats, terwijl de Reeshof - waar ook belastingbetalers wonen - opgezadeld zou worden met de rotzooi.

Volgens mede-actievoerder Felix komt Tilburg langzaam in een wurggreep door alle industrie. Hij is bang voor de komst van een tweede IFF, waardoor er straks ‘geen hond meer in de Reeshof wil wonen’. Ook maakt hij zich zorgen over de nu aanwezige natuur, die straks opgeofferd wordt: “Ze zeggen wel ‘we gaan de uilengroep verplaatsen’, maar de natuur laat zich niet verplaatsen. Voor flora en fauna gaat dat straks een oorlogs-gebied worden.”

Gelet op de algehele industriële revolutie en de technologische ontwikkelingen, begrijpt Felix niet waarom de gemeente juist in deze tijd nog investeert in een bedrijventerrein als Wijkevoort.

“Iedereen heeft het nu over autonome vrachtauto’s en robots. Er wordt in het masterplan met geen woord gesproken over de toe-komst.”

Op 19 mei brengt ‘Reeshof aan Zet’ door middel van diverse acties de effecten van Masterplan Wijkevoort op de bewoners van het gebied en het stadsdeel Reeshof onder de publieke aandacht. Ook wacht de groep nog op een reactie van de gemeente op een eerder verstuurde brandbrief en krijgen de gemeenteraden van Tilburg en Gilze-Rijen binnenkort een petitie aangeboden.

|Doorsturen