Wijknieuws

'Terrorganzen' teisteren de Reeshof


TILBURG - 'Aan de rand van de Dongevallei leven de bewoners van Tuindorp De Kievit in een natuurlijke omgeving met veel flora en fauna. Een plek waar iedereen wil wonen.' Deze zin zou zomaar de wervende tekst van een makelaarsbrochure kunnen zijn. Maar de waarheid blijkt anders. De wijk wordt namelijk geteisterd door rondtrekkende bendes…

Door Theo van Etten

Bij het krieken van de dag gaan ze op pad, niets en niemand ontziend op hun weg naar nieuw foerageergebied. Tijdens hun strooptochten door de wijk laten ze een donker, kleverig spoor achter waardoor je hun pad maar beter niet kunt kruisen. Complete voetpaden, rijwegen en bermen zijn namelijk bezaaid met grote drollen. Alsof een bommentapijt aan poep is uitgestort door een overvliegende zwerm vogels. De daders, Canadese ganzen, doen overigens geen enkele moeite om onopgemerkt te blijven. Integendeel: parmantig begeven zij zich door de wijk en houden het verkeer soms minutenlang op tijdens hun wijkverkenningen.

'Je kan hier niet meer normaal wandelen', zegt wijkbewoonster Nicole Dieltjes, die net haar hondje uitlaat. 'Het lijkt meer op tiptoeing, je weet wel, zoals je via stapstenen een riviertje oversteekt. Die ganzen zijn prachtige dieren hoor, maar wie ruimt de rotzooi op?' Een andere bewoonster verzucht dat ze soms gewoon te laat op haar werk komt door de vertraging die zij onderweg oploopt. En inderdaad, in de verte gaat de stadsbus op de rem wanneer het gevederde gespuis de weg oversteekt. Te midden van het slagveld aan ganzendrollen raapt Nicole keurig het minuscule keuteltje van haar kleine viervoeter op en deponeert het uitwerpsel in de hondendrollenbak. 'Zo, opgeruimd staat netjes', lacht ze. 'Tot voor kort stond hier een bord met de tekst 'Hondenpoep op gerömd? Dè ge bedankt zèèt, dè witte.' Maar dat is onlangs verwijderd, het stond ook wel een beetje koddig.'

De sierlijke Canadese gans werd oorspronkelijk in parken gehouden, maar inmiddels heeft de soort zich als broedvogel over grote delen van Nederland verspreid. Hun aantal neemt snel toe, want de vogels leiden inmiddels een geheel zelfstandig leven. Sovon Vogelonderzoek Nederland volgt de populatie door een aantal ganzen in de populatie te voorzien van een genummerde groene halsband.

Voor de gemeente valt de overlast overigens in de categorie 'klein leed' en is zeker geen reden om tot actie over te gaan, aldus de woordvoerder: 'Wij kennen de situatie, het is een jaarlijks terugkerend fenomeen in de Dongevallei. Maar dit is van een geheel andere orde dan bijvoorbeeld de overlast door processierupsen. Een emmer water erover en het leed is weer geleden.'

Voorlopig is het wachten voor de Reeshofbewoners dus op een flinke plensbui.

|Doorsturen