Wijknieuws

Vragen over het Stadsforum en de Koningswei blijven onbeantwoord

Door Joost de Beer

TILBURG - Stadsforum en Koningswei. Een ruwe schets voor een nieuwe invulling van Koningsplein en het grote gebied daaromheen. De gemeenteraad liet zich maandagavond informeren en heeft nog heel veel openstaande vragen.

Joep de Beer

DOOR ELLEN VAN SLOOTEN

 

Bootje varen vanuit de Piushaven door de Koopvaardijstraat? Een knip in de cityring? Voldoende ruimte voor de markt op een andere locatie? Wat wordt de invulling van huidige kantongerecht, de kerkgebouwen en het paleis? Welke cultuurhistorische elementen zijn er in het gebied? Wat gebeurt er met kunstwerken, zoals de fontein van Joop Beljon? Nog zoveel vragen niet beantwoord en toch vraagt het college aan de gemeenteraad of ze een go or no-go hebben.

Stip aan de horizon

Frans van Aarle (Lokaal Tilburg) vroeg zich af of er nog een handrem op het plan zit. En ook Helma Oostelbos (SP) wilde concreet horen waar ze straks voor kiest: “stem ik nu voor die investering van 22 miljoen of niet?”

Wethouder Mario Jacobs verduidelijkte: “nee, u neemt nu geen besluit om 22 miljoen beschikbaar te stellen. Wat u wel doet is richting geven aan de richting zodat wij vervolgstappen kunnen nemen. We komen bij u terug als daar een kredietaanvraag voor nodig is. Dit is een planschets. Op een gegeven moment kom je tot een definitief ontwerp met een investeringsbeslissing. Dan komen we bij u en kunt u de handrem nog aantrekken, want zonder geld, zonder middelen kunnen we het niet realiseren. Het is dus niet zo dat u nu de investeringsbeslissing neemt van 22 miljoen. Maar we willen wel een ruwe raming, een indicatie geven zodat u ook weet welke kant we uit denken. We geven een stip aan de horizon en we moeten de schetsen verder gaan invullen”

Rust

CDA-er Ton Gimbrere wilde weten wat er straks zo aantrekkelijk wordt aan het gebied. “Waarom ga ik daar lopen straks als er geen evenement of markt is?” Kristian Koreman van ontwerpbureau ZUS heeft daar wel beelden bij. “Dagelijks gebruik van het stadsforum zal plaatsvinden door studenten die naar hun scholen gaan en er in de pauze hun broodje eten, net als medewerkers van stadskantoor. Je kunt er ook even tot rust komen. Het hoeft niet altijd een plek zijn waar het bruist bij evenementen zoals de kermis of markten. Nog steeds zien we dat er veel geprogrammeerd gaat worden, omdat het een plein is dat daartoe uitdaagt. Op de Koningswei kun je wandelen, afspreken met vrienden en kinderen kunnen er buitenspelen. Ook kun je er outdoorsports doen, denk aan jeu de boules, maar je kan ook op een kleedje je picknickmand uitpakken.

Carte Blanche

Veel vragen werden ook gesteld aan de inspreker Peerke Hessels, namens Linten Korvel en Besterd en als voorzitter van Korvel Voorruit. Hij vindt het vreemd dat na een positief besluit van de raad er per deelplan uitwerkingen komen, maar dat die deelplannen, bijvoorbeeld de invulling van de Schouwburgpromenade of het gebied achter het kantongerechtsbouw, de realisatie van Stadsforum en Koningswei niet mogen belemmeren. Volgens hem voelt dit als een carte blanche om het te gaan ontwikkelen. Hij deed een dringend beroep op de raad om pas in te stemmen als degelijke onderzoeken zijn gedaan en de knip in de cityring definitief van tafel is. Komende maandag 9 december zijn alle vragen van diverse fracties schriftelijk beantwoord door het college en gaat er een debat komen.

|Doorsturen